Lyrics
 • Disi Dil Thare Thi Raharki Nane ji
 • 10 Lyrics
 • Total Downloads - 78
 • Dulha Muhinji Pat Rakhjain Sada Dulha Sain
 • 8 Lyrics
 • Total Downloads - 24
 • Dulho Sabhin Ja Thahindo Naseeb Aa
 • 8 Lyrics
 • Total Downloads - 175
 • Duniya Ka Har Bachcha Bachcha Sacho Satram Bolega
 • 9 Lyrics
 • Total Downloads - 55
 • Gaal Aa Sachi Sik Aa Lagi
 • 12 Lyrics
 • Total Downloads - 96