Lyrics
 • Hal Premi Hal Mele Te Tu Hal Suhine Sain Kanwarram Je
 • 8 Lyrics
 • Total Downloads - 190
 • Hali Deedar Karan Aa Raharki Me
 • 6 Lyrics
 • Total Downloads - 38
 • Hik Aasro Tuhinjo Aa
 • 10 Lyrics
 • Total Downloads - 67
 • Hik Sacho Sain Huje Razi Poye Khatbi Ta Har Bazi
 • 9 Lyrics
 • Total Downloads - 194
 • Hum Raharki Vale Ke Deewane Hai
 • 10 Lyrics
 • Total Downloads - 22