Lyrics
 • Chha Lahe Tho Ghabrain
 • 8 Lyrics
 • Total Downloads - 32
 • Dani Dayawan Aahe
 • 11 Lyrics
 • Total Downloads - 52
 • Dham Ditha Munh Khod Hin Dil Thare Chhadi Aa
 • 1 Lyrics
 • Total Downloads - 211
 • Dharti Sachi Aa Raharki Sachi Aa
 • 10 Lyrics
 • Total Downloads - 114
 • Dhuni Satram Ji Padho Aa Warsi Nane Sain ji Aayi
 • 8 Lyrics
 • Total Downloads - 196