Lyrics
 • Vo Kaunsa Hai Gun Mera Satram Jo Tujhko Bhaya
 • 6 Lyrics
 • Total Downloads - 53
 • Wah Wah Nana Tuhinja Khazana
 • 9 Lyrics
 • Total Downloads - 342
 • Warsi Sahib Sain Kanwarram Sahib
 • 3 Lyrics
 • Total Downloads - 121
 • Zindagi Sari Shewa Kayan
 • 3 Lyrics
 • Total Downloads - 73